ЗАД "Виктория"

Уеб адрес

Към сайта

Категория

Уеб сайт

Клиент

ЗАД "Виктория"

Използвани технологии

PHP
MySQL
JavaScript
HTML
CSS
jQuery

Описание на проекта

Официалният сайт на Застрахователно акционерно дружество „ВИКТОРИЯ“. Дружеството е наложило своето име и има сериозни позиции на застрахователния пазар у нас. Сайтът предлага подробна информация за всички видове застраховки, калкулатори за различните застраховки.

Искате проект, подобен на този?