ЗАД "Виктория" - онлайн застраховане

Уеб адрес

Към сайта

Категория

Уеб сайт

Клиент

ЗАД "Виктория"

Използвани технологии

PHP
MySQL
JavaScript
HTML
CSS
jQuery

Описание на проекта

Добре разработен сайт, съобразен с изискванията на Интернет потребителите за сключване на онлайн застраховки към Застрахователно акционерно дружество „ВИКТОРИЯ“. Сайтът дава възможност на физически и юридически лица да сключат при най-изгодни условия всички видове застраховки.

Искате проект, подобен на този?