Sportsacademy.bg

Уеб адрес

Към сайта

Категория

Уеб сайт

Клиент

Детска спортна академия

Използвани технологии

PHP
MySQL
JavaScript
HTML
CSS
Doctrine
jQuery

Описание на проекта

Детска спорта академия – проект, който предлага летни занимания със спорт и игри на деца от 5 до 12 години. Професионални треньори и аниматори се грижат за спортната култура на децата, за забавленията и способстват за подобряване на социалното общуване на децата. Сайтът дава възможност да се информират родителите относно програмата на проекта, спортната база, цени и записвания.

Искате проект, подобен на този?