Stat.bg

Уеб адрес

Към сайта

Категория

Уеб сайт

Клиент

"3бей.бг" АД

Използвани технологии

PHP

Описание на проекта

Портал за статистически данни и макроикономически показатели за секторите – конкурентоспособност (индекси и фактори), реален сектор (пазар на труда, индекси на производството, национални сметки, ценови индекси), фискален сектор (държавен дълг, бюджет), финансов сектор (паричен отчет, основен лихвен процент), външен сектор (платежен баланс, стокообмен, външен дълг, валутни курсове, международни резерви). Публикуват се и социодемографски данни за население и домакински бюджети.

Искате проект, подобен на този?