Outsourcing

Аутсорсинг на работата по различни софтуерни решения

Аутсорсинг на IT услуги

Дискретност

Всички подробности по общите ни начинания си остават между нас.

Комуникация

Нямаме проблеми в общуването на английски и български език.

Отчетност

Знаете по всяко време докъде е стигнал работният процес.

Изнасянето на работния процес извън компанията е все по-популярно решение. Така можете да намерите по-квалифицирана и евтина работна ръка за осъществяването на проектите, които иначе сами трябва да изградите, но поради редица причини не можете или не желаете да го направите.

Благодарение на този модел можете да разчитате на ресурс от разработчици, който може да се намира където и да е, и който да успее да задоволи нуждите по разработка на Вашите продукти. Така отпада нуждата да наемате и обучавате нови служители, които да освободите след приключване на задачата, и можете да се концентрирате върху основната си дейност.

 

България

Разпространено е мнението, че българските специалисти съчетават умения на високо ниво със сравнително ниска себестойност на изработката. Това ни поставя пред аутсорсинг дестинации като Индия и Китай, които макар и понякога наистина да успяват да работят изключително евтино, често компенсират с лошо качество и ниска компетентност.

Имате въпроси или искате да започнем работа веднага?

Свържете се с нас незабавно чрез нашата